Toch festiviteiten op Oudewaterse Marktbrug

Toch festiviteiten op Oudewaterse Marktbrug

Festiviteiten die de komende tijd plaatsvinden in Oudewater zoals Koningsdag, Heksenfestijn en Pracht aan de Gracht kunnen toch plaatsvinden op de Marktbrug. Verkeer kan voorlopig nog niet over de brug.

De brug vertoond schade die kan duiden op gebreken aan de constructie. Op verschillende plekken zit het metselwerk los en zijn stenen beschadigd. Ook zijn er scheuren te zien. De gemeente is gestart met een inspectie naar de ernst van de schade.

Geen gevolg voor evenmenten

De evenement hebben geen gevolg voor de stabiliteit en levensduur van de brug. Daarom kunnen ze gewoon doorgaan. Dat hebben de burgemeester en wethouders besloten. Zij deden dat aan de hand van de constateringen van het technisch adviesbureau dat de onderzoeksresultaten nog een keer beoordeelde. De technici kwamen tot de conclusie dat direct bezwijkingsgevaar minder groot is dan aanvankelijk gedacht. Echter, onomstotelijk staat vast dat de trillingen die auto’s en vrachtwagens veroorzaken, de levensduur van de brug verkorten. Dat is de reden dat burgemeester en wethouders de brug voorlopig niet vrijgeven voor autoverkeer.

Weekmarkt

Samen met de Marktcommissie zoekt de gemeente nog naar een blijvende oplossing voor de opstelling van de weekmarkt op woensdag. Die blijft voorlopig ongewijzigd, maar als het aan de gemeente ligt nemen de kraamhouders straks weer zo veel als mogelijk hun vertrouwde plekken in. Voor ondernemers die hun waren aanbieden vanuit een kraamwagen die valt binnen de categorie zwaar verkeer, zoeken de Marktcommissie en de gemeente een oplossing.

Oplossing

Wethouder Walther Kok legt uit wat er nu staat te gebeuren.

“Vorig jaar stelde de gemeenteraad het zogenaamde Masterplan Binnenstad vast. Daarin staat niet alleen dat Oudewater de komende jaren de openbare ruimte van de binnenstad nog meer allure gaat geven, maar ook dat we zoeken naar oplossingen voor het zwaar verkeer in de binnenstad. Door de huidige situatie met de Marktbrug gaan we nu de mogelijkheden versneld op een rijtje zetten, zodat we een besluit voor de toekomst kunnen nemen.”

Kok verwacht binnen enkele maanden een goed beeld te hebben van de (on)mogelijkheden.

Foto: Gemeente Oudewater