Een toekomst zonder aardgas

In maart ondertekenden wethouder Hans Haring, minister Kamp van Economische Zaken, 30 andere gemeenten, 5 netbeheerders en 12 provinciën de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Dinsdagavond 11 april praat wethouder Hans Haring met bewoners van het westelijk deel van het Schilderskwartier, de eerste beoogde aardgasvrije wijk in Woerden.

 Het betreft het deel van het Schilderskwartier tussen de Rembrandtlaan, de Jozef Israëlslaan en ’s-Gravensloot. Hier bevinden zich zo’n 900 woningen, waarvan een kwart huurwoningen en driekwart in particulier eigendom is. Alle bewoners in dit deel van de wijk zijn vanavond uitgenodigd voor een bijeenkomst om te praten over een toekomst zonder aardgas. Gemeente Woerden werkt met netbeheerder Stedin en woningcorporatie GroenWest in deze verkenning naar een aardgasvrije wijk.

Verkennen

Hans Haring, wethouder duurzaamheid:

“We gaan heel open deze bijeenkomst in. Ik ben benieuwd hoe de bewoners denken over een toekomst zonder aardgas en welke behoeften zij hebben. We gaan het gesprek aan om dit te verkennen en af te wegen hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken. Wat zijn bijvoorbeeld mogelijke (collectieve) alternatieven? En hoeveel tijd is er nodig voor een dergelijke transitie? Uiteraard gaat dit allemaal in overleg met de wijkbewoners. We kunnen het niet alleen, we hebben de bewoners hier hard bij nodig.”

Noodzakelijk

Een CO2-arme samenleving betekent een leven zonder aardgas. Gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Fossiele brandstoffen passen daar niet bij en de gemeente is ook geen voorstander van gasboringen in Woerden. Een verkenning naar een toekomst zonder aardgas is dan ook noodzakelijk.

Verkenning

Het Schilderskwartier blijkt na een verkenning van Stedin, woningcorporatie GroenWest en de gemeente een van de wijken te zijn waar mooie kansen zijn om nu al na te denken over een toekomst zonder aardgas. In veel van de woningen in de wijk is er veel te winnen op het gebied van energiebesparing. Met het verduurzamen van de woningen wordt niet alleen de energierekening verlaagd maar kunnen bewoners comfortabeler wonen en stijgen de woningen in waarde. Het gasnet in dit deel van het Schilderskwartier is aan vervanging toe.

“Dat betekent dat er voor 2030 een nieuw gasnet in de grond moet, dat er dan tot minstens 2070 ligt. Dit is veel langer dan dat we nog aardgas willen gebruiken in Nederland. Een nieuw gasnet is dan ook geen duurzame investering. Het moment om naar alternatieven voor een aardgasnetwerk te kijken is daarom ook nu.”

Onderhoudsbehoefte huurwoningen

Ook GroenWest heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vanwege een onderhoudsbehoefte voor de huurwoningen in het Schilderskwartier onderzoekt GroenWest wat de juiste aanpak is, zodat de woningen niet alleen verduurzaamd worden met een verantwoord investeringsbedrag maar tegelijkertijd aansluiten op de ambitie van de gemeente voor een aardgasvrije wijk.

Noodzakelijk

Woningen dragen voor een belangrijk deel bij aan de CO2-uitstoot van de gemeente. Dit komt o.a. door het aardgasverbruik. Op de totale energierekening is aardgas goed voor zo’n 75%. Om een klimaatneutrale gemeente te worden is het aardgasvrij maken van wijken dus een noodzakelijke stap.