Uitbreiding fietsenstalling bij bushaltes in Oudewater

Uitbreiding fietsenstalling bij bushaltes in Oudewater

Oudewater breidt de capaciteit van de fietsenstalling bij de bushalte aan de Molenwal flink uit: van 150 naar 222 plaatsen. Ook de stalling bij de Tramweg ondergaat een verbetering. De werkzaamheden vinden in de voorjaarsvakantie plaats. Nogal wat Oudewaternaren maken gebruik van het openbaar vervoer. Dat blijkt vooral uit de vele fietsen die dagelijks gestald staan bij de bushalte aan de Molenwal en de Tramweg. Van daar vervolgen deze fietsers hun reis met de bus richting Utrecht of Gouda.

Sommige fietsers klaagden over een gebrek aan voldoende rekken. En ook over de gedateerde fietsbeugels die slagen in het voorwiel veroorzaken. Om dat te voorkomen stalde menigeen zijn fiets naast de beugel. Dat had natuurlijk weer als gevolg dat fietsen schots en scheef kwamen te staan en in het vervelendste geval de weg blokkeerden. Die onveilige situatie en ergernissen behoren binnenkort tot het verleden. Bij de Molenwal verdwijnen de oude beugels. In de plaats daarvan komen er dubbellaagse fietsenrekken. Daarmee neemt de capaciteit toe van 150 naar 222 plaatsen.

Bij de Tramweg ligt dat iets anders. Daar ontbreekt de ruimte voor een flinke toename van het  aantal rekken. Ook hier verdwijnen de 70 oude rekken. Daar komen er 80 voor terug: 70 zogenaamde Tulips en 10 die plaats bieden aan fietsen met een bak of krat boven het voorwiel. Die vernieuwing en beperkte uitbreiding zorgen straks voor een overzichtelijke en opgeruimde aanblik. De nieuwe rekken voldoen aan het keurmerk Fietsparkeur.

“Dit is een geweldige impuls voor de stad en propaganda voor het openbaar vervoer. Hier past ook een woord van dank aan het adres van de provincie. Die heeft geld uitgetrokken voor deze belangrijke investering”, beklemtoont wethouder Walther Kok.

Vervanging in voorjaarsvakantie

De vervanging van de rekken gebeurt in de voorjaarsvakantie (maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart). Bij de Molenwal bieden de  fietsenstallingen bij het zwembad dan tijdelijk uitkomst, want de bestaande beugels verwijdert de gemeente. De vervanging bij de Tramweg vindt gefaseerd plaats: eerste de ene kant, daarna de andere.

Foto: Gemeente Oudewater