Uitloop werkzaamheden kruising Hollandbaan-Waardsebaan

Uitloop werkzaamheden kruising Hollandbaan-Waardsebaan

De verruiming van de kruising Hollandbaan-Waardsebaan laat langer op zich wachten dan verwacht. Dit heeft volgens de gemeente te maken met de aanbesteding die nog niet is afgerond. Na de voorlopige gunning aan een aannemer, heeft een van de overige inschrijvers bezwaar aangetekend. Hiervoor loopt nu een procedure. De gemeente hoopt eind februari meer duidelijkheid te hebben en verder te kunnen met de voorbereidingen. De werkzaamheden aan de beschoeiing aan de noordkant van de Waardsebaan zijn wel van start gegaan, deze vallen buiten de aanbesteding.

De verwachting was dat in januari de werkzaamheden aan de kruising zouden worden gegund aan een aannemer. Deze zou dan direct aan de slag kunnen na de voorbereidende werkzaamheden,
zoals het verwijderen van het groen en het vervangen van de beschoeiing aan de Waardsebaan-Noord. Doordat er echter bezwaar is ingediend tegen de gunning, kunnen de werkzaamheden aan de
kruising pas later van start gaan. De werkzaamheden zullen dan ook uitlopen, op dit moment is nog niet bekend hoeveel.

Wat gaat er gebeuren aan de kruising?

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en filevorming te voorkomen, komen er op twee plaatsen rechtdoor-rijstroken bij: op de Hollandbaan in beide richtingen. De voorsorteerstroken op de Waardsebaan, vanaf de Boerendijk naar de kruising, worden ruimer. Om dit mogelijk te maken moet ruimte beschikbaar gemaakt worden. Hiervoor wordt het fietspad aan de oostzijde van de Hollandbaan, vanaf de kruising tot aan de rotonde bij de Gamma, opgeheven. Het fietspad aan de westzijde (zijde Molenvliet) wordt verbreed, vanaf het Vinkje tot aan de rotonde bij de Gamma. Verder worden de beschoeiing en het geluidsscherm aan de Waardsebaan-Noord vervangen. Ook zullen de verkeerslichten, de verkeersinstallatie en de openbare verlichting worden vernieuwd.