Verschuiving verkeersdruk door westelijke randweg

Verschuiving verkeersdruk door westelijke randweg

Uit een onderzoek naar het nut van de westelijke randweg door onderzoeksbureau Ecorys blijkt dat een westelijke randweg zorgt voor een betere bereikbaarheid. Zo worden Woerden-west, het Schilderskwartier en Zegveld door de randweg beter bereikbaar vanuit Gouda. En zal de huidige op-en afrit van de A12 minder druk worden.

Volgens Ecorys zal de verkeersstroom in Woerden met de komst van een westelijke randweg niet afnemen maar zich juist verplaatsen van binnen naar buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom is er dan sprake van minder autoverkeer. En dat verbetert de veiligheid. Buiten de bebouwde kom zal het verkeer juist toenemen. Tegenover de betere bereikbaarheid staat wel een afname van de leefbaarheid. Zo zullen het landschap en de open ruimte er op achteruit gaan.

De uitgevoerde analyses laten zien dat naar verwachting tenminste 50% van de baten in de gemeente Woerden terechtkomt. De resterende baten slaan buiten de gemeente Woerden neer.

De komst van een randweg staat ter discussie in de politiek en is een belangrijk onderdeel van de coalitieonderhandelingen.