Volgende stap voordracht Castellum Laurium Woerden als UNESCO Werelderfgoed

Volgende stap voordracht Castellum Laurium Woerden als UNESCO Werelderfgoed

Het college van Woerden is formeel akkoord met het verzoek om het Castellum-terrein in aanmerking te laten komen voor de titel ‘UNESCO Werelderfgoed’. Omdat het Castellum als rijksmonument de hoogste bescherming geniet, zijn er aan deze titel geen verdere beperkingen verbonden. Wel geeft dit de Romeinse historie van Woerden grotere bekendheid, een van de redenen waarom Woerden aantrekkelijk is voor toeristen.

LimesSamenwerking

Onder het Kerkplein in Woerden bevinden zich de resten van het Romeinse Castellum Laurium. Dit is een onderdeel van de Limes, de noordgrens van het oude Romeinse Rijk. Delen van deze noordgrens behoren nu al tot het Unesco Werelderfgoed, maar het Nederlandse deel en het deel in de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland Plalz nog niet. Om ervoor te zorgen dat deze historische grens als geheel behouden blijft voor latere generaties werken diverse gemeenten, waaronder Woerden, de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en het Rijk samen om deze belangrijke resten voor te dragen als UNESCO-werelderfgoed.

Gevolgen van de Werelderfgoedstatus

De status als Werelderfgoed betekent een wereldwijde erkenning van bijzondere archeologische waarde. Ook biedt het kansen: het versterkt de identiteit van een gebied of buurt en het biedt aanknopingspunten voor recreatie en toerisme. Om deze kansen te versterken, zijn de afgelopen periode verschillende initiatieven ondersteund, zoals de ontwikkeling van het Lange-Afstand- Wandelpad (LAW), een landelijke gemarkeerde fietsroute lopend van de kust tot aan de grens met Duitsland en diverse promotie- en communicatieactiviteiten. Ook geniet het erfgoed bescherming. Omdat het Castellum rijksmonument is, geldt hiervoor nu al de meest uitgebreide bescherming.

Een lange procedure

Om te komen tot een succesvolle nominatie, heeft in 2016 een wetenschappelijke studie plaatsgevonden (Polak S De Bruin, 2016). Deze studie bracht in beeld welke terreinen onderdeel uit kunnen maken van de toekomstige Werelderfgoedsite. Het gaat hier om terreinen die vanwege hun archeologische waarde bijzonder, uniek en van wereldniveau zijn. Op basis van dit onderzoek is besloten dat het Castellum-terrein voldoet aan de gestelde eisen. Indien de Minister akkoord gaat, wordt het nominatiedossier uiterlijk in januari 2020 aangeboden aan het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in Parijs. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité dan of het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst.