Volledige westelijke randweg lijkt niet de oplossing

Volledige westelijke randweg lijkt niet de oplossing

Woensdagavond worden de gemeenteraad en andere geïnteresseerden bijgepraat over de onderzoeken naar de westelijke randweg. Afgelopen week werden de eerste resultaten bekend en de kosten blijken fors.

Kosten randwegen fors
In opdracht van de gemeenteraad werden in de afgelopen maanden verschillende variaties van de westelijke randweg onderzocht. De goedkoopste variant, een brug over de Rijn van de Gildenweg naar Rietveld zou 9 miljoen euro kosten. De duurste variant, een volledige randweg langs het noordelijk en zuidelijke deel van Woerden west zou mogelijk 35 miljoen euro gaan kosten.

De investeringskosten per randweg variant

Beste resultaat
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het meeste rendement op lokaal niveau in Woerden west wordt behaald. Hoewel deze niet overal tot opvallende veranderingen in verkeersintensiteit zorgen. Zo zouden enkele goedkopere varianten, Woerden west meer ontlasten dan duurdere, omdat er minder auto’s van buiten de gemeente over de wegen rijden. De gemeenteraad zou op basis van de resultaten moeten bepalen of en zo ja,  hoeveel gelden ze uitgeven aan een van de zeven variaties.

Geen financiële steun uit provincie
Woerden kan in de nabije toekomst ook niet rekenen op een bijdrage uit de provincie. VVD en CDA zette onlangs de Woerdense verkeersproblematiek op de agenda. Gedeputeerde Van den Berg stelde eerst de resultaten van de nieuwe zuidelijke randweg te willen afwachten alvorens te investeren. Daarnaast maakte hij duidelijk dat de problemen in Woerden West, vooral een lokaal probleem zijn.

Wegen inzet van verkiezingen
De verkiezingsstrijd rondom de westelijke randweg is opmerkelijk te noemen. Enkele partijen durven geen stelling te nemen in de programma’s, andere zijn uitgesproken. De voorstanders blijven pretenderen dat een dure randweg tot de mogelijkheden behoort en een oplossing voor de problemen is. De tegenstanders grijpen het rapport aan om de dure varianten in de schijnwerpers te plaatsen.  Woensdag laat de raad zich compleet informeren en kunnen de betrokkenen voor het eerst inhoudelijk vragen stellen aan de onderzoekers. Daarna zal de politieke discussie echt losbarsten. 

Links de variant met alleen een brug. Rechts de meest uitgebreide variant.

Via deze link kunt het complete onderzoek terugvinden.

Foto: Google Maps