Voorlopig geen afsluiting Barwoutswaarder

Voorlopig geen afsluiting Barwoutswaarder

De Barwoutswaarder in Woerden blijft voorlopig open voor doorgaand verkeer. Tot deze conclusie is het college gekomen op basis van tellingen die eind 2018 zijn gehouden. Aanleiding daarvoor waren enkele ingediende bezwaren tegen een voorgenomen afsluiting tussen de Kuipersweg en de Gildenweg. De weg blijkt niet drukker dan andere rustige woonstraten. Wanneer er meer duidelijkheid is over de extra brug over de Oude Rijn tussen Rietveld en Hollandbaan, zal opnieuw worden bekeken of afsluiting wenselijk is.

De kern van de bezwaren tegen de afsluiting van de Barwoutswaarder is dat de bereikbaarheid daarmee in het geding komt. Verkeer dat richting Nieuwerbrug moet, moet omrijden. Ook is er de vrees dat bepaalde bedrijven niet bereikbaar zijn wanneer vrachtverkeer zowel komt aanrijden als moet wegrijden vanaf de Kuipersweg. Hierover verschillen  bezwaarmakers en gemeente van mening.

Van 23 november tot en met 10 december 2018 zijn tellingen gehouden. Hieruit bleek dat de verkeersintensiteiten heel normaal zijn voor rustige woonstraten. Een significant deel van het aantal motorvoertuigbewegingen is bovendien van de bewoners zelf.