VVD: “Rapport over ziekenhuis klopt niet”

Onlangs publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) een rapport over de bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in 2017. Volgens Reem Bakker van de VVD klopt het rapport niet.

In het rapport wordt diverse malen verwezen naar het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. In het rapport staat: “Er is aangenomen dat de aanwezigheid van medisch professionals op de SEH van het Zuwe Hofpoort in de dag/avond-periode niet anders is dan in de inventarisatie is opgegeven”.

Maar dat klopt volgens Reem Bakker niet meer.

“Het zijn cijfers uit april 2017 en ze gaan er vanuit dat wij in Woerden nog altijd een spoedeisende hulp hebben en een huisartsenpost. En we weten inmiddels dat dat niet helemaal het geval is. Omdat vanaf 1 januari natuurlijk de SEH helemaal uit Woerden verdwijnt.”

En dus is het rapport volgens hem onvolledig en onjuist. En daarom hoopt Reem dat het rapport aangevuld kan worden om precies te weten wat er dan uitkomt. En daarom stelde de VVD vragen aan de wethouder.

“We hebben de wethouder gevraagd dit onder de aandacht te brengen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS). Want we willen natuurlijk zorgen dat de SEH in Woerden en ook de HAP gewoon van een hoog niveau blijven.”

De VVD hoopt dat de wethouder nogmaals naar de minister gaat om het opnieuw aanhangig te maken.