Werkzaamheden kruising Hollandbaan-Waardsebaan later van start

Werkzaamheden kruising Hollandbaan-Waardsebaan later van start

Het gaat nog even duren voor er een aannemer aan de slag kan met de verruiming van het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan. De oorzaak hiervan zijn problemen bij de aanbesteding. Zoals eerder gemeld is er een rechtszaak over gevoerd. De rechter heeft nu geoordeeld dat de gemeente een fout in de aanbestedingsstukken heeft gemaakt. Gezien het vonnis vindt de gemeente het noodzakelijk een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Volgens de huidige planning kan er uiterlijk op 1 juli 2019 een aannemer gecontracteerd zijn. Ondertussen doet de gemeente er alles aan om de vertraging zo veel mogelijk te beperken.

De rechter was van mening dat bepaalde eisen uit de aanbesteding voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Er komt daarom een nieuwe aanbesteding met duidelijker voorwaarden cq. gunningscriteria. De planning is om deze nieuwe aanbesteding op 18 maart a.s. op te starten. Uiterlijk 1 juli kan er dan een aannemer aan de slag.

Diverse werkzaamheden rondom de kruising vielen buiten de aanbesteding en zijn al uitgevoerd. Zo is het groen al verwijderd en zijn er nieuwe beschoeiingen geplaatst langs de Waardsebaan. Binnenkort volgen nog beschoeiingen langs de Hollandbaan. Door alvast big bags te plaatsen – grote zakken met zand om de bodem voor te belasten – kan er maximaal 2 maanden vertraging worden ingelopen. Verder kan in de aanbesteding mogelijk een stimulans worden meegenomen om de werkzaamheden eerder op te leveren.