“Wethouder loog over bestaan van rapport”

Verbazing bij raadsleden in Woerden. Wethouder Stolk heeft de uitkomsten van een rapport over  resultaten van toekomstige verkeersaanpassingen niet aan de raad gemeld. Tegenover een klankbordgroep van burgers die over het verkeer in Woerden vergaderen loog ze over het bestaan.

UPDATE. Er is belangrijke informatie vrijgekomen waaruit blijkt dat de wethouder in haar informatiestroom naar de raad geen blaam treft. Voor deze update is een apart bericht gemaakt

Raad verrast met onderzoek
Het onderzoek van Sweco laat zien dat verkeersaanpassingen rond de Boerendijk in Woerden slechts zeer geringe gevolgen hebben. De tijdwinst bedraagt in de spits slechts 20 tot 25 seconden en de aanpassingen dragen niet bij aan de afname van de verkeersintensiteit. Het plan is echter door de raad in werking gesteld en maakt onderdeel uit van een kostenpost van 4 miljoen euro.
Het onderzoek is van belang omdat de uitkomst laat zien dat het boogde effect van een raadsbesluit minimaal blijkt.

Job van Meijeren van het CDA

“Het is niet meer dan logisch dat wij als raad geïnformeerd moeten zijn. Dit onderzoek speelt in de verkeersvisie, bij burgers, rond de verkeersplannen van Woerden West en bij een toekomstig onderzoek over de Westelijke Randweg. Op het moment dat er een uitkomst is die afwijkt van een raadsbesluit dan hadden we geïnformeerd moeten worden“ aldus, Job van Meijeren van het CDA.

“Wethouder loog over bestaan rapport”
Tim Tinholt, lid van een klankbordgroep, die met de wethouder over het verkeer in Woerden West spreekt zegt dat de situatie nog bizarder is. Wethouder Stolk zou tegenover  de burgerparticipatiegroep hebben gelogen. Hij is verbolgen over het handelen van de wethouder.

Wim Tinholt

“Op 20 september 2016 werd in een commissievergadering de verkeersvisie besproken. In de eerste versie van het rapport werd gerefereerd aan het Sweco rapport van de Boerendijk. Op 21 september had wethouder Stolk een overleg met de klankbordgroep Woerden West. Hierin ontkende ze ten aanzien van de groep dat dit rapport er was. Dat vonden wij vreemd, want in het concept van de verkeersvisie stond de avond ervoor nog een verwijzing naar het rapport. Een passage die door de wethouder zelf in het verkeersvisiedocument is toegevoegd. Later kreeg ik dankzij de griffier ‘het niet bestaande’ rapport boven tafel.” aldus Wim Tinholt

Opmerkelijk is  dat de verwijzingen naar het desbetreffende rapport in de definitieve versie van de verkeersvisie zijn verwijderd.

Twijfelachtige reacties aan de raad
Ook in de commissievergadering van donderdagavond wankelde de wethouder.

Stolk stelde; ‘Ik ken het rapport ook niet tot in detail’ tot enkele minuten later aan ‘Ik heb het rapport zo geïnterpreteerd dat het niet noodzakelijk was dit met de raad te delen.’  Deze tegenstrijdigheid schoot bij Job van Meijeren (CDA) in het verkeerde keelgat. “De wethouder zegt twee verschillende dingen. twee dingen die niet verenigbaar zijn. Als politiek verantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor de afweging of de uitslag van een rapport naar de raad gaat.” aldus van Meijeren 

Opheldering
Stolk is gevraagd opheldering te geven over het rapport. Dit doet ze in een raadinformatiebrief, voor de komende raadsvergadering.