Wethouder Schreurs (VVD) treedt af

Wethouder Schreurs (VVD) treedt af

De Woerdense wethouder Martin Schreurs stopt per direct. De VVD’er, die vorige week opnieuw in opspraak raakte, legt zijn werk neer om gezondheidsredenen, laat zijn partij weten.

De positie van Schreurs wankelde. Hij kwam vorige week onder vuur te liggen omdat hij een overeenkomst sloot over nieuwbouw in het buitengebied van Harmelen, terwijl dat volgens inwoners en coalitiepartner D66 tegen de afspraken is.

Burgemeester Molkenboer uitte vorige week al zijn zorgen over de medische toestand van de wethouder. “Martin Schreurs heeft het fysiek zwaar en lijkt maar niet te herstellen. Ik maak me hier zorgen om en daar hebben we met elkaar aandacht voor”, sprak Molkenboer.

De VVD betreurt Schreurs’ aftreden, maar respecteert het besluit. “We bedanken hem voor zijn geweldige inzet voor Woerden en zijn hem ontzettend dankbaar dat hij zich sinds 2010 onze wethouder wilde zijn. Wij wensen hem dan ook al het goede en uiteraard een hele goede gezondheid toe.”

Het bestuur en de fractie van de VVD zullen zich op korte termijn beraden over een geschikte opvolger.