Wethouder Bob Duindam stapt op

Wethouder Bob Duindam stapt op

Wethouder Bob Duindam heeft tijdens de gemeenteraad bekend gemaakt per direct zijn functie als wethouder neer te leggen.De Woerdense wethouder Bob Duindam legt per direct zijn functie neer vanwege een vertrouwensbreuk met zijn fractie D66. Duindam ligt onder vuur, omdat hij verdacht wordt van belangenverstrengeling in een groot ICT-project binnen de gemeente.

Partij steunt wethouder niet
Op verzoek van de wethouder moest zijn partij D66 onvolwaardelijk vertrouwen geven in een raadsdiscussie. Fractievoorzitter Heerd-Jan Hoogeveen kon dit niet namens zijn partij. Dit is opvallend omdat het college volgens Duindam wel de wethouder steunde.

Het college betreurt dan ook het aftreden en noemt Duindam een gewaardeerd lid van het college. “Hij heeft de afgelopen jaren veel tot stand gebracht voor de gemeente Woerden”, aldus B&W in een schriftelijke reactie.

Video: Duindam neemt ontslag.

ICT-bedrijven
Duindam was dit jaar betrokken bij de ondertekening van een convenant voor het opzetten van een ICT-coöperatie tussen Gemboxx en de gemeenten Woerden, Boxtel en Eindhoven. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de fractievoorzitters, omdat hij in 2012 de raad beloofde afstand te doen van al zijn aandelen in de ICT-bedrijven. 

Ook beloofde hij dat hij geen producten of diensten van Gemboxx zou verkopen of aanprijzen bij overheidsinstellingen. Hij zei ook dat hij zich niet meer met de portefeuille ICT zou bezighouden.

Begin deze maand bekende Duindam toch nog aandelen te hebben in Grexx en prees hij in een krantenartikel de software en het vormen van een ICT-coöperatie aan. Voor de raad was dat reden om Duindam aan de tand te voelen.


De fractie van D66 met Heerd Jan Hoogeveen

Onderzoek
Het Woerdense college maar ook een meerderheid van de gemeenteraad wenst een uitgebreid objectief onderzoek. Het onderzoek zou zich moeten richten op de rol van Duindam in de Inwonerscloud en Gemboxx. Burgemeester Molkenboer zal een procedure starten die tot een onderzoek zal leiden.

Politieke reacties
Duindam wordt door raadsleden genoemd als smaakmaker en een betrokken wethouder, die visie wist om te buigen naar een krachtige uitvoer. Een uitstekend wethouder die een zakelijk instinkt inbracht in de gemeente. 

Emotionele reacties
Direct na de bekendmaking waren er veel emotionele reacties. Op de gang van het stadhuis werd Duindam gesteund door familie en bekenden. Maar ook ambtenaren. partijleiders en de burgemeester steunde de wethouder.

Video: Wethouder en fractievoorzitter D66 over vertrek


Duindam als Wethouder
Bob Duindam is sinds 2010 wethouder van Woerden namens D66. Rode draad in zijn portefeuille waren financiën en economische zaken. Bij de transitie van het sociaal domein was zijn rol groot. Vanaf 2014 was hij portefeuillehouder jeugdzorg. Ambitie en betrokkenheid zijn kenmerken van zijn bestuursstijl. Ook de onderwerpen duurzaamheid, cultuur en recreatie hebben onder zijn bestuur een impuls gekregen.

Foto`s Alex de kuijper

Geef een reactie