Woerden aan de slag met het stationsgebied

Woerden aan de slag met het stationsgebied

Gemeente Woerden gaat de komende periode aan de slag met het stationsgebied. Er spelen in deze omgeving veel veranderingen, zoals geplande woningbouw in Middelland en Snellerpoort. Het is belangrijk dat deze goed op elkaar aansluiten en dat de bereikbaarheid van het station
en de binnenstad gewaarborgd blijft. Tegelijk zijn er verbeteringen mogelijk in de stationsomgeving zelf. Om alle onderdelen in samenhang te bezien, komt er een toekomstbestendige visie op het gebied. Als aftrap hiervoor organiseert de gemeente op 8 mei een meedenkavond voor iedereen die ideeën, wensen of zorgen wil inbrengen.

In de omgeving van het station speelt van alles. Zo is er volop sprake van woningbouw of plannen daarvoor. Op het Defensie-eiland en het voormalige Campina-terrein zijn de bouwwerkzaamheden vergevorderd, voor het voormalige Pels-terrein, Middelland-Noord en Snellerpoort zijn plannen in de maak. Ook werkt de gemeente samen met de provincie aan een snelfietspad parallel aan de spoorlijn tussen Woerden en Utrecht. Om deze en andere ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten, gaat de gemeente ook met het gebied rondom het station aan de slag. Dit biedt tevens de kans om de stationsomgeving te verbeteren voor de komende tientallen jaren. Het gaat daarbij om het verbeteren van de openbare ruimte (zoals pleinen en groen) in het gebied zelf en van de bereikbaarheid voor
fietsers, voetgangers en automobilisten. Maar ook om woningen, winkels of kantoren die een plek zouden kunnen krijgen in het gebied en om de verbindingen tussen verschillende gebieden. De gemeente werkt hiervoor onder andere samen met de provincie, NS en Prorail. Als eerste stap wordt
er een onderzoek gedaan naar de verkeersstromen in de spoorzone (mobiliteitsanalyse) en komt er een stedenbouwkundige visie voor het gebied.

Meedenkavond toekomst stationsgebied

Op woensdag 8 mei is er een meedenkavond voor inwoners, bedrijven, organisaties en (andere) gebruikers van het stationsgebied. De avond begint om 19.30 uur en is in MeetInOffice, De Bleek 13, Woerden. Er ligt nog geen plan, dus de gemeente komt vooral ideeën en informatie ophalen.
Aanmelden tot 1 mei via www.aanmeldenwoerden.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de bijeenkomst en is er de mogelijkheid digitaal ideeën of een mening achter te laten.