Woerden heft glas op het nieuwe jaar

Woerden heft glas op het nieuwe jaar

In restaurant de Markies werd vandaag de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Inwoners, politiek en verenigingen ontmoetten elkaar om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

Traditiegetrouw hield burgemeester Victor Molkenboer ook weer een toespraak.

Beste aanwezigen,

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Niet in de laatste plaats omdat alles wat gebeurt direct tot ons komt. De snelheid van het nieuws is gigantisch. Feiten, veronderstellingen en meningen lopen door elkaar. Regelmatig wordt ingespeeld op angsten, al dan niet begeleid door commentaar van zogenaamde deskundigen.
Steeds meer zijn sociale media de enige nieuwsbron. Nieuws dat gefilterd is op basis van onze eigen voorkeuren. Zo worden we steeds bevestigd in het eigen gelijk.
En we dragen natuurlijk ook zelf ons steentje bij. Het is makkelijk en snel commentaar leveren op sociale media. Vaak gaan we helemaal los.
Kwaliteitskranten en zenders hebben steeds meer moeite nieuws tijdig te duiden of fake news te ontmaskeren. De hype rent al voor ze uit.
Tijd en geld voor achtergrond journalistiek wordt schaarser. Hierin schuilt gevaar. Gedegen journalistiek is een belangrijke waakhond van onze democratie. Het draagt bij aan de kwaliteit van onze democratie en laat aan lezers, onze inwoners, zien hoe zaken in elkaar zitten.
Er zou meer aandacht moeten komen voor gedegen achtergrondjournalistiek en mediawijsheid in het onderwijs. Het kàn en zàl anders moeten, willen we het nieuws kunnen blijven vertrouwen. Ik ben dan ook blij dat de raad het initiatief heeft genomen om – in navolging van Leiden – te kijken hoe ze hier stimulans aan kan geven.
Ook voor ons, als stadsbestuurders, is het belangrijk niet te snel te oordelen. Niet meteen willen reageren, eerst dingen uitzoeken, dan pas een mening vormen. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van onze beslissingen en wordt ons werk voor inwoners inzichtelijk.
Dat is nodig, want we vragen hen regelmatig met ons mee te doen, keuzes te maken en ergens wat van te vinden. Rust, diepgang, met elkaar in gesprek blijven en niet te snel oordelen. Daar gaat het om in politiek en samenleving.

In onze gemeente mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt.
Van de week leek het even – maar geheel onterecht – alsof deze vanzelfsprekendheid ter discussie stond. De ondertekening van de verklaring van Nashville doet zeer, kwetst en stimuleert ongelijkheid. Dit vraagt om een reactie in welke vorm dan ook. In Woerden doet iedereen mee. Daarom zeg ik hier namens het gemeentebestuur ‘In onze gemeente mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt.’

Vorig jaar heb ik u de uitdagingen geschetst waarvoor wij als gemeente staan. Uitdagingen die vragen om keuzes. De nieuw geïnstalleerde raad en de nieuwe coalitie hebben dit opgepakt.
Natuurlijk wordt er hier en daar verschillend gedacht over sommige zaken, maar de uitkomst is het resultaat van een democratisch proces.
Er zijn besluiten genomen over de versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte, de uitwerking van de verkeersvisie, de verkeersmaatregelen van Woerden West, en over het proces voor de uitwerking van de Westelijke randweg, te beginnen met een brug over de Oude Rijn. Ook gaat het in deze coalitieperiode over de verbetering van onze dienstverlening, het ontwikkelen van belangrijke woningbouwlocaties, de herijking van het sociaal domein en niet in de laatste plaats de schuifruimte voor het bedrijfsleven van Woerden. Verschillende opties zijn inmiddels geïnventariseerd en klaar om beoordeeld te worden.
Het komend jaar gaan we voortvarend aan de slag met de uitvoering van al deze zaken in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties.

Meer dan ooit gaat het over de toekomst. Om het voorzieningenniveau in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld hoog te houden, is het belangrijk woningen te bouwen en bedrijvenlocaties te ontwikkelen. En wanneer we in Snellerpoort willen bouwen, moeten we ook nadenken over een betere afwikkeling van het verkeer aan de oostkant van Woerden.
Bestuurders die in het verleden verantwoordelijk waren voor de herinrichting van het centrum met parkeergarage hebben moed getoond. Dat heeft zich uitbetaald. Het ging om een belangrijke schaalsprong. We staan nu aan de vooravond van een tweede schaalsprong en het vergt opnieuw moed.
De ontwikkeling van het stationsgebied, de Poort van Woerden, gaat van start. Dit scharnierpunt van de stad, dat de zuidzijde met het centrum verbindt, speelt een centrale rol in het toekomstbeeld van Woerden.
Het is noodzakelijk om samen met de raad en inwoners na te denken over die toekomst . Iets dat zich ontwikkelt in samenwerking met de Provincie en regio. Als centrumgemeente van het Groene Hart zijn we dat aan onze stand verplicht en kan ons ook veel kansen bieden. Hiervoor is de afgelopen jaren een goede basis gelegd aan zowel de west- als de oostkant. Daarnaast is het goed om te zien dat de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met Oudewater zich steeds beter ontwikkeld. Evaluatie van deze samenwerking in beide raden zal moeten uitwijzen of dit ook zo wordt gevoeld.

Wat Woerden en de dorpen zo mooi maakt is de betrokkenheid bij elkaar, het zijn van een gemeenschap. Tal van activiteiten, vaak ondersteund door lokale ondernemers zijn hiervan het resultaat. De centrale ligging in het Groene Hart en de vele bezienswaardigheden in Woerden worden in toenemende mate gewaardeerd. Mensen wonen hier graag en steeds meer toeristen weten ons te vinden. Wat dit laatste betreft, hulde aan Woerden Marketing en de daaraan verbonden vrijwilligers, de recreatieve ondernemers en aan hen die onze stad regelmatig van zijn beste kant laten zien, de mensen van Het Gilde. Dank ook aan diegenen die tijdens de zomer de kaasmarkt en kaasactiviteiten organiseren. Het is allemaal geen vanzelfsprekendheid en kost veel vrije tijd. Nogmaals hulde!

Als het gaat om betrokkenheid bij de stad wil ik ook stilstaan bij het overlijden van Hans van Ommeren. Niet alleen een kunstenaar op het gebied van fotografie en fotoprint maar ook een enorme inspirator voor veel mensen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Ook ons mooie stadsmuseum hebben we aan hem te danken. Met de woorden van Mirte Damen; “door Hans is Woerden een mooiere stad geworden vol kunst en cultuur”. Wij zijn Hans hiervoor heel dankbaar!

Het is fijn om te zien dat het beter gaat met de bv Nederland. Ook in Woerden is dit te merken. De economische activiteiten nemen toe en dit is goed voor de werkgelegenheid. Oog moeten we blijven houden voor het feit dat niet iedereen daarvan profiteert. Mensenverlangen naar zekerheid en dat is op veel terreinen niet voor handen. Denk aan zorg, werk, pensioen, aow, inkomen en de klimaataanpak.

Aandacht ook om inwoners goed betrokken te houden bij het raadswerk van onze gemeente. Niet alleen bij cruciale ontwikkelingen maar ook bij de dingen van alle dag. Wat dit betreft ben ik positief gestemd over het intensiveren van het gebiedsgericht werken. Een manier van werken in de wijken en dorpen om de behoeftes en wensen van inwoners beter te leren kennen op het gebied van zorg, sociale zaken, veiligheid, huisvesting of openbare inrichting. Kortom, met deze werkwijze zijn we beter aangesloten bij wat er leeft onder onze inwoners.

Als het gaat om veiligheid zijn we niet normafwijkend ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Dat wil niet zeggen dat we vormen van onveiligheid accepteren. We hebben de aandachtspunten goed in beeld en ik heb het volste vertrouwen in de aanpak van onze politie.
En, mede namens mijn hond Milou, het moet afgelopen zijn met knalvuurwerk!

Beste mensen ik ga afronden,
2019 is begonnen! Woerden is een prachtige gemeente om aan te werken. Het zal duidelijk zijn waarom ik mij hier nog graag een termijn aan wil verbinden. Ik vind het een voorrecht, opnieuw mogelijk gemaakt door de raad. Hiervoor dank.

Het is tijd om met elkaar aan de slag te gaan. Er is veel werk aan de winkel. Ik wens u allen toe dat we ons in het komend jaar minder mee laten nemen in de waan van de dag en de hectiek van de media.
Rust, diepgang, met elkaar in gesprek blijven, flexibel naar elkaar zijn en niet te snel oordelen, daar gaat het om in politiek en samenleving ook in Woerden.
Allen een mooi en gezond 2019.

Victor Molkenboer
Burgemeester Woerden.

Foto´s Alex de Kuijper