Woerden op nummer 1 bij Zoover!

Woerden op nummer 1 bij Zoover!

Woerden staat op nummer 1 van de provincie Utrecht bij Zoover! Woerden is de populairste stad van de provincie Utrecht op basis van reviews op Zoover met een 8,6.

  1. Woerden – 8,6
  2. Amersfoort – 8,3
  3. Utrecht – 8,2
  4. Nieuwegein – 8,1
  5. Zeist 7,6

Zoover heeft naar de waardering van de Nederlandse dorpen en steden gekeken in de periode september 2016 tot september 2017. De populairste dorpen en steden worden bepaald per Nederlandse provincie op basis van meer dan 70.000 Zoover reviews. Het afgeronde reviewcijfer is gebaseerd op de beoordelingen uit die periode.

Woerden wordt beoordeeld met een prachtig cijfer door de bezoekers. De reviews zijn zeer enthousiast geschreven!