Woerden start pilot om jongeren te ondersteunen op het mbo

Woerden start pilot om jongeren te ondersteunen op het mbo

Ouders die gaan scheiden, moeite met taal, financiële problemen… voor sommige jongeren is concentreren op schoolwerk een flinke opgave. Zij dreigen uit te vallen en halen dan geen diploma. Daarom starten MBO Rijnland, jeugdhulpaanbieder Timon en de gemeente Woerden met een pilot jeugdhulp op het mbo.

De pilot geeft uitvoering aan de motie van Progressief Woerden, D66 en VVD. Zij riepen de gemeente op om de pilot jeugdhulp op het voortgezet onderwijs uit te breiden naar het mbo.

“Het doel is dat leerlingen van 17 tot 23 jaar op het mbo alle begeleiding krijgen die nodig is om hun startkwalificatie te halen. Zodat ze straks een goede basis hebben richting vervolgopleiding of werk. Elke jongere verdient de beste kans op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Jeugdhulp op school ondersteunt hen hierbij”, aldus wethouder Hans Haring.

Bij jongeren die vastlopen op het mbo, is vaak meer aan de hand. Moeilijkheden die zich op school uiten, zijn er vaak ook thuis en in hun vrije tijd. Tijdens de pilot komt een professional van jeugdhulpaanbieder Timon naar de school. Met elkaar kan dan worden gekeken wat de jongeren nodig hebben en hoe jeugdhulp hierbij kan helpen. Op deze manier krijgen leerlingen en ouders snel ondersteuning op school en hulp in de thuissituatie.

De pilot duurt tot het einde van dit schooljaar.

Foto: Pixabay