Woerdenaren scheiden steeds meer afval

Woerdenaren scheiden steeds meer afval

De inwoners van Woerden hebben in 2017 meer afval gescheiden dan het jaar daarvoor.

Het percentage gescheiden huisafval steeg van 4,8% in 2016 naar 65,2% afgelopen jaar. Het aantal kilo’s restafval per persoon daalde van bijna 195 kg in 2016 naar 164 kg in 2017. Een stap in de goede richting naar de Rijksdoelstelling van 100 kg restafval per persoon in 2020. Wethouder Duurzaamheid en Milieu Hans Haring is tevreden met het resultaat. 

“We zijn op de goede weg in de gemeente Woerden. De stimulans die het nieuwe inzamelsysteem in zich heeft spreekt de inwoners aan.”

Beloning

Er zit namelijk een beloning vast aan het nieuwe inzamelsysteem. Twee derde van de huishoudens in Woerden krijgt bij de gemeentelijke belastingaanslag 2018 een deel van de betaalde afvalstoffenheffing over 2017 terug.

“We geven dit jaar bijna € 340.000,- terug aan de inwoners. Het teruggave bedrag per huishouden varieert tussen de € 5 en de € 40. Dat is afhankelijk van de grootte van het huishouden en hoe vaak men restafval aanbood.”

Succes

Het nieuwe inzamelsysteem werd in 2017 voor het eerst gehanteerd. En met succes. Zo is er 21% meer PMD ingezameld ten opzichte van 2016 en bij GFT was er een stijging van 6%.  Daarentegen is de hoeveelheid afval per persoon met 4% gedaald.  Haring hoopt dat de inwoners van Woerden zo doorgaan. 

“Ik wil de inwoners uitdagen om ook in 2018 hun beste beentje voor te zetten met het afval scheiden, zodat we deze positieve lijn vasthouden of zelfs nog laten stijgen!”

Foto: Pixabay