Kieskompas: 69% wil investeren in randwegen

Kieskompas: 69% wil investeren in randwegen

Van de 14.970 mensen die het kieskompas voor de Woerdense gemeenteraadsverkiezingen hebben ingevuld wil bijna 70%  dat Woerden investeert in randwegen. In de analyse is ook te zien dat er grote behoefte is aan supermarkten buiten de bestaande winkelgebieden. Ook blijkt dat 75% van de ondervraagden tegen het beperken van de openingstijden op zondag is.

Als we verder kijken naar de andere stellingen wil de Woerdense kiezer niet dat de gemeente meer asielgerechtigden opvangt dan door het rijk is opgelegd. Over het cameratoezicht, een tegenprestatie voor mensen in de bijstand en meer geld voor boa’s zijn de meningen verdeeld.

Analyse