Uitleg Bedrijven Investerings Zone

Uitleg Bedrijven Investerings Zone

Een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen.

Open Coffee in Raadzaal

Open Coffee in Raadzaal

Een bijzondere locatie voor de Open Coffee van september. De gemeente Woerden stelt namelijk de raadzaal open voor de organisatie van de succesvolle Woerdense netwerkbijeenkomst.

 

Minder arbeidsplaatsen

Minder arbeidsplaatsen

Terwijl de beurzen toch verder weg zakken komt de KvK met goed nieuws. In de regio westelijk Utrecht gingen er in de eerste helft van 2011 minder bedrijven failliet dan in 2010. Woerden daalde van 20 failliete bedrijven in 2010 naar 8 in 2011. Maar er is ook slecht nieuws, zo zijn er in westelijk Utrecht minder arbeidsplaatsen.

3 ton schuld voor GHBT

3 ton schuld voor GHBT

Ton Kwakkernaat, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groene Hart Bureau voor Toerisme geeft in het AD toe, dat de raad te laat aan de bel heeft getrokken over de liquiditeitsproblemen. De Raad kwam afgelopen week in opspraak omdat ruim twintig gemeentes hebben aangegeven geen extra financiële middelen te willen vrijmaken om het bureau uit de slechte financiele positie te halen.