Zegveld en Kamerik scoren vaker gunstig in monitor Veiligheid en Leefbaarheid

Zegveld en Kamerik scoren vaker gunstig in monitor Veiligheid en Leefbaarheid

Inwoners uit de dorpen Zegveld en Kamerik/Kanis oordelen gunstiger over hun veiligheid en leefomgeving dan inwoners uit andere delen van de gemeente Woerden. Over het algemeen zijn de verschillen klein. Dat geldt ook wanneer we de huidige cijfers vergelijken met die van eerdere jaren. De veiligheidsmonitor is een enquête die elke twee jaar uitgezet wordt onder de inwoners van de gemeente Woerden. Zij geven daarin hun mening over de veiligheid en leefbaarheid in hun dorp of buurt. Met deze monitor houdt de gemeente vinger aan de pols. Ook kunnen de cijfers aanleiding geven om accenten in werkzaamheden te verschuiven.

Algemeen beeld over woonomgeving

De mensen in de gemeente zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving. Op de schaal van 1 tot 10 beoordelen ze de kwaliteit van de eigen woning met een 7,8. en de woningen in hun buurt met een 7,5. Ze zijn tevreden met hun buurtbewoners die een positieve score krijgen van 7,4. Ook de sfeer (7,4) en de rust (7,3) worden gemiddeld hoog beoordeeld. Lager scoort het onderhoud van de bestrating (6,0) en vervuiling in de buurt (6,0). De hoeveelheid groen in de eigen buurt wordt hoger
gewaardeerd (7,3) dan het onderhoud van het openbaar groen (6,0). Bewoners geven de voorzieningen in de eigenbuurt een ruime voldoende als het gaat om de
groenvoorzieningen (75%), speelplekken voor kinderen (58%) en verlichting (75%). Minder waardering gaat uit naar het onderhoud van groen en bestrating. Respectievelijk 48% en 46% van de bevraagden vindt dit voldoende en slechts 21% vond de voorzieningen voor jongeren in de eigen buurt voldoende.

Sociale buurten

Mensen vertrouwen hun buren en vinden dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan, Dat vindt 70 tot 80% van de ondervraagden. Ook staat men open voor diversiteit. 59% vindt het prima wanneer er mensen met andere normen en waarden in de buurt wonen en 70% denkt niet negatief over andere bevolkingsgroepen.  37% van de mensen is het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren. In 2015 was dit slechts 23%. Nog eens 9% geeft aan dat zij wel actief willen worden, maar niet goed weten hoe. De wijk- en dorpsplatforms zijn goed bekend. Het sterkste geldt dit voor de dorpen Zegveld (86%) en Kamerik (88%).

Overlast en (on)veiligheid

Inwoners geven aan steeds minder overlast te ervaren. Toch blijven te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep de grootste problemen. Een op de 5 inwoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. In de eigen buurt voelt men zich veiliger. Daar gaat het om 16%. Opvallend is dat 6% van de inwoners van Molenvliet aangeeft zich
vaak onveilig te voelen. 32% van de bevraagden geeft aan in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer zijn geweest van een misdrijf. Vermogensdelicten komen het meeste voor (22%). Daarna volgen vandalisme of vernieling (18%) en geweldsdelicten (9%). Dit is vergelijkbaar met de onderzoeksresultaten uit 2015.

Gemeente en politie

Uiteindelijk kregen ook de gemeente en de politie een cijfer van de inwoners. De politie kreeg een 6,6 de gemeente een 6,5.