Zilveren steekspeld voor heer Verhoef

Zilveren steekspeld voor heer Verhoef

De heer Verhoef heeft zaterdag uit handen van wethouder Becht een zilveren steekspeld ontvangen.

De heer Verhoef is een veelzijdig musicus. Hij bespeelde het carillon in 1994 voor de eerste keer als stadsbeiaardier en is in 2019 25 jaar de beiaardier van Woerden. In die functie heeft hij gemiddeld minstens 40 keer per jaar de Petrustoren beklommen en in totaal naar schatting meer dan 1.000 bespelingen gedaan. Naast de handmatige bespelingen van het carillon is de heer Verhoef ook verantwoordelijk voor het programmeren en actualiseren van het  automatisch speelwerk dat elk kwartier een korte melodie speelt. Ook heeft hij zich altijd ingezet om het carillon een centrale plaats te geven in Woerden.

Daarnaast heeft hij vele, ook internationale, gastbeiaardiers geïntroduceerd op het carillon en Woerden van hun spel kunnen laten genieten. Het in 2014 gehouden Carillonfestijn, waarbij ook de cheque voor de aanschaf van de es-klok aan de gemeente is overhandigd, is mede door zijn inzet tot stand gekomen. Hij was mede de initiator en stuwende kracht om het carillon te verrijken met een es- klok om een breder en moderner repertoire te kunnen spelen. De es-klok is in 2015 in de Petrustoren geïnstalleerd.

Zijn inzet heeft de afgelopen 25 jaar ook veel onbezoldigde vrije tijd van hem gevraagd. Vele repetities met koren, muziekgroepen en bands, vocalisten en overige muzikanten waren nodig om samen met het carillon te kunnen spelen. De heer Verhoef is altijd bereid om voorlichting aan diverse maatschappelijke groeperingen te geven over de achtergronden van het carillon van Woerden, mede in de brede context van de carilloncultuur.

Foto: Alex de Kuijper