Zonnepanelen op schooldaken

Zonnepanelen op schooldaken

Eind dit jaar zullen 12 van de 32 schoolgebouwen in de gemeente Woerden voorzien zijn van zonnepanelen op het dak. Hieronder ook het scholencluster Kamerik, dat najaar 2019 in gebruik wordt genomen door de basisscholen De Wijde Blik en Eben Haëzer. Met deze aanpak lopen de Woerdense schoolbesturen vooruit op de activiteiten van de Stichting
Schooldakrevolutie. Deze stichting trok najaar 2018 landelijk aandacht met haar ambitie om in zes jaar tijd zonnepanelen te plaatsen op alle 6.000 geschikte schooldaken in Nederland.

De schoolgebouwen die de komende 10 jaar nieuwbouw krijgen of gerenoveerd worden, worden CO2-neutraal. Dit is de ambitie van de gemeente. De plaatsing van zonnepanelen maakt hier uitdrukkelijk onderdeel van uit. Scholen en gemeente spreken samen af welke scholen dat zijn. Daarnaast is het college er voorstander van om te laten onderzoeken wat naast zonnepanelen de alternatieve mogelijkheden zijn om een aantal jongere schoolgebouwen, die voorlopig nog blijven  staan, de komende jaren CO2-neutraal te maken.

“Het gaat in dit geval om gebouwen die pas na 2028 voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking komen. De ambitie van de Gemeente Woerden is dat alle gemeentelijke gebouwen en ook schoolgebouwen in 2030 CO2-neutraal zijn”, aldus wethouder George Becht.

Foto: Pixabay