Burgemeester: Geen radicalisering in Woerden

Burgemeester: Geen radicalisering in Woerden

Burgemeester Molkenboer laat op vragen van Woerden.TV weten dat er geen zorgen zijn over radicalisering in Woerden.

“Er is momenteel geen probleem. In de afgelopen vier jaar heeft de AIVD geen contact opgenomen met de gemeente over dit onderwerp. We hebben geen signalen.” Daarnaast bevestigt de burgemeester dat de gemeente geen ‘Syriëgangers’ of rechts-extremisten kent.

Rol voor taskforce en Moskee

Woerden kent volgens Molkenboer een goed opgezette taskforce om radicalisering of rechts-extremisme te signaleren en tegen te gaan.

“Scholen die signalen opvangen bij jongeren kunnen opschalen naar de taskforce. Gemeente, politie, zorginstellingen en/of jongerenwerkers, en als dat nodig is mensen van de moskee of de Marokkaanse gemeenschap buigen zich dan samen over de case. Indien nodig betrekken we instanties uit de regio erbij. Pas daarna komt er vanuit de gemeente contact met de AIVD.”, aldus Molkenboer

Een belangrijke waarde is volgens Molkenboer weggelegd in de Woerdense moskee.

“De moskee in Woerden is vrij liberaal. Dit zorgt er voor dat conservatievere moslims zich meestal aansluiten bij moskeeën in andere steden, zoals bijvoorbeeld Gouda. Daardoor blijft het in Woerden rustig.”

Zorgen in het verleden.

In 2014 waren er wel zorgen, toen duidelijk werd dat geradicaliseerde jongeren uit Leidse Rijn, bevriend waren met jongens uit Woerden. Na een controle bleek er geen probleem te zijn. In mei 2012 informeerde de AIVD de gemeente over bijeenkomsten van Sharia4Holland en de ophanden zijnde arrestatie van de toen in Woerden wonende voorlichter Abu Qasim.
De bestorming van de vluchtelingenopvang in 2015 is volgens Molkenboer niet het werk van rechtsextremisten geweest.