Commandowisseling brandweerpost Woerden

Commandowisseling brandweerpost Woerden

Op zaterdag 28 september a.s. tijdens een officiële overdracht, neemt Erik Esteie het postcommandantschap van VRU/brandweer Woerden over van de huidige postcommandant William van Leeuwen.

Na bijna 41 jaar trouwe dienst waarvan de laatste 12 jaar als postcommandant neemt William definitief afscheid van brandweer Woerden en draagt met vertrouwen het commando over aan Erik.

Erik is werkzaam bij de Luchtmacht brandweer als bevelvoerder. Hij wil met de brandweerpost Woerden graag verder op de ingeslagen weg. Het volledige team heeft aangegeven de aanstelling van Erik te steunen.

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen  en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

Foto Alex de Kuijper