Bezorgdheid over veiligheid bewoners Nul-op-de-meter woningen

Bezorgdheid over veiligheid bewoners Nul-op-de-meter woningen

Het prestigieuze project waarin 39 sociale woningbouw-woningen zijn gerenoveerd tot Nul-op-de-meter woningen blijkt een onveilige situatie te hebben opgeleverd voor de inwoners van het Schilderskwartier. De buurtbatterij waarin de stroom van de zonnepanelen van de 39 gerenoveerde woningen werd opgeslagen is uitgezet omdat de veiligheidsmaatregelen onvoldoende zijn. Batterijbranden waarbij giftige gassen vrijkomen blijken nauwelijks te bestrijden en kunnen gevaar opleveren voor de volksgezondheid door giftige rook en vervuild afvalwater. De Woerdense VVD is erg geschrokken van dit bericht en heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De gemeente Woerden heeft stevige ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Woerden moet in 2030 klimaatneutraal zijn en alle wijken moeten dan zijn afgekoppeld van het aardgas. De Woerdense VVD heeft zich kritisch uitgelaten over het hoge tempo dat door de gemeente wordt nagestreefd.

“Landelijk wordt niet voor niets tot 2050 de tijd genomen voor de energietransitie. Door voorop te willen lopen worden technische oplossingen gekozen die nog onvoldoende zijn doorontwikkeld. En nu blijkt dus dat dit niet alleen torenhoge kosten met zich mee brengt, maar ook de veiligheid van onze inwoners in gevaar brengt”, aldus raadslid Simone Onrust.

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in de gemeente gasloos gebouwd en in de komende jaren worden plannen opgesteld voor een alternatieve warmtevoorziening in bestaande Woerdense wijken en dorpskernen. De Woerdense partij laat weten hierbij extra alert zijn op veiligheidsmaatregelen die hierbij worden genomen.

“Verduurzaming is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van onze inwoners.”