Kans op nieuwe polikliniek St. Antonius naast station Woerden

Kans op nieuwe polikliniek St. Antonius naast station Woerden

De gemeente Woerden en het St. Antonius praten over mogelijke nieuwbouw van een polikliniek naast Station Woerden. Daarmee zou er ruimte vrijkomen voor woningbouw op het huidige terrein van het ziekenhuis.

“Bij een mogelijke kwalitatieve verbetering van de polikliniek van het St. Antonius Ziekenhuis kan overwogen worden om nieuwbouw rond de Woerdense stationsomgeving te realiseren”, stelt de gemeente Woerden op vragen van Woerden.TV.

Afgelopen jaar verloor de Woerdense locatie haar ‘Spoedeisende functie’ en werd het ziekenhuis een brede polikliniek. Door onder andere leegstand, zou een herindeling moeten komen van het pand. Mogelijk gaat dit gepaard met renovatie, sloop of nieuwbouw. In de afgelopen weken kwamen er op de redactie van Woerden.TV veel verhalen binnen over het feit dat het St. Antonius nieuwbouwplannen zou hebben.

Uit navraag blijkt dat nieuwbouw onderdeel is van gesprekken en een visie.  Voor het Antonius wordt overwogen op de plek van het oude Minkema aan de Van der Valk Boumanlaan of mogelijk op het braakliggende stuk grond naast het station te bouwen. Dit stuk grond was eigendom van FNV, maar wordt door de gemeente Woerden aangekocht. Zowel het Antonius als de gemeente Woerden willen verder niet op de situatie in gaan.

De plannen passen prima in de visie van de herstructurering van het Woerdense bedrijventerrein Middelland. De komende jaren wordt een groot deel van het bedrijventerrein omgetoverd tot een woongebied. Op de plek van het ‘oude ziekenhuis’ zouden dan woningen gebouwd kunnen worden. Ook hiervoor bestaan inmiddels uitgewerkte plannen.