Maatregelen na ontdekken gevaarlijke vloeren in Woerden

Maatregelen na ontdekken gevaarlijke vloeren in Woerden

In de gemeente Woerden zijn bij drie Woerdense gebouwen mogelijk ‘bubbledeck’ vloeren gebruikt.  In de zogeheten breedplaatvloeren bleken in Eindhoven constructiefouten te zitten, waardoor een in aanbouw zijnde parkeergarage instortte.

Daardoor kreeg ook de gemeente Woerden van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht om onderzoek te doen naar het gebruik van de breedplaatvloeren in gebouwen in Woerden.
Zover bij de gemeente bekend, zijn er in Woerden drie gebouwen waar een gelijkend vloertype is toegepast: winkelcentrum Snel en Polanen, bedrijfspand Havenpoort, en de brede school Schilderskwartier (met parkeergarage).

Maatregelen voor brede school

Mede gelet op de duur dat deze gebouwen al in gebruik zijn lijken er volgens de gemeente in eerste instantie geen problemen met de constructieve veiligheid te zijn.  Voor bedrijfspand Havenpoort blijkt geen ander onderzoek nodig te zijn. Winkelcentrum Snel en Polanen wordt binnenkort geïnspecteerd. De gemeente is van mening dat er bij de Brede School wel veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

” Van de gebouwen zijn de bouwtekeningen en constructieve gegeven opgevraagd uit het archief. Deze gegevens hebben wij deze week ontvangen. Vervolgens zal onze constructeur de gegevens beoordelen, een risicoanalyse maken en aangeven of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of niet. Het uitvoeren van een risicoanalyse is maatwerk en vergt enige tijd”,

“Bij de brede school heeft na de risicoanalyse een visuele inspectie plaatsgevonden. Na deze inspectie is gebleken dat op een beperkt onderdeel nader onderzoek nodig is. Om elk risico uit te sluiten is een aantal stempels geplaatst in de parkeergarage. De bewoners en gebruikers van het pand zijn inmiddels geïnformeerd.”, aldus wethouder Ivo ten Hagen.

De bewoners doen bij Woerden.TV wel hun beklag waarom ze niet tijdig geïnformeerd zijn.

“We hebben eerst opheldering gevraagd over de reden van de palen in de garage. Pas later kwam de gestelde verklaring.”, aldus een van de bewoners.

Nadat de gebouwen met de ‘bubbledeck’-vloeren zijn onderzocht, zal geïnventariseerd worden of er nog andere risicovolle gebouwen in Woerden aanwezig zijn waarbij sprake is van andere typen breedplaatvloeren.