Oudewaterse Romeijnsbrug wordt feestelijk heropend

Oudewaterse Romeijnsbrug wordt feestelijk heropend

De Romeijnsbrug heeft er ruim 150 jaar op moeten wachten om zijn oorspronkelijk vorm terug te krijgen van eind zestiende eeuw. Vrijdag 30 november vindt de officiële heringebruikname plaats. Dat niet alleen. Net als de Markt- en Visbrug, krijgt ook de Romeijnsbrug permanente verlichting die in de avonduren nog meer sfeer aan de binnenstad gaat geven.

Ruim vier eeuwen

De Romeijnsbrug kent een lange geschiedenis van ruim vier eeuwen. In 1591 kreeg Pieter Gerritsz Paemburch opdracht van het stadsbestuur een brug te ontwerpen op de plek waar de Haven uitmondt in de Hollandse IJssel. Een brug met een toog. Op die oeververbinding tussen de Haven- en Romeijnstraat lieten boeren, burgers en buitenlui gedurende bijna drie eeuwen miljoenen voetafdrukken en karresporen achter.

Toog, plat, toog

Rond 1860 maakte de toogbrug plaats voor een nieuw exemplaar. Een platte brug met stalen binten die voetgangers, rijwielen en paard met wagen goed kon verdragen. Dat gold niet voor de voertuigen die in de loop van anderhalve eeuw steeds zwaarder werden. Met als gevolg dat er zich vanwege de veiligheid sinds medio 2013 alleen nog voetgangers en fietsers mochten verplaatsen tussen de Romeijn- en Havenstraat.

Vrachtauto’s? Geen probleem

De gerenoveerde brug heeft een volwaardige verkeersfunctie gekregen. Hij kan zelfs de belasting van vrachtauto’s aan. Dat vergroot de bereikbaarheid en de veiligheid van de binnenstad. Bij calamiteiten zijn hulpdiensten sneller op de plaats van bestemming. Bovendien geeft dit verlichting voor de verderop gelegen Visbrug. En met de toogbrug herstelt Oudewater het oorspronkelijk stadsbeeld op deze plaats. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van onder andere de Stichting Hugo Kotestein.

Naamstelling

Voor sommigen is de naamstelling van de Romeijnsbrug in nevelen gehuld. Die mist wil de gemeente graag laten optrekken. Allereerst: de naam heeft niks te maken met Romeinen. De naam is afgeleid van Remigius, bisschop van Reims aan het einde van de vijfde en begin van de zesde eeuw. In de loop der eeuwen verbasterde de naam: Remijnsbrug, Romeynsbrug,
Romeynsbrugge, Romeijnsbrug en Romeijnsbrug. Een voorstel van 12 januari 1954 aan de gemeenteraad spreekt van Romeijnsbrug. Volgens historica Nettie Stoppelenburg komt die
spelling het meeste voor. Die naam nam de gemeentelijke straatnamencommissie over en uiteindelijk deed ook het college van burgemeester en wethouders dat in 2017: Romeijnsbrug
dus.

Geheimen uit het verleden

De renovatie bood archeologen een unieke gelegenheid om te graven naar sporen uit het verleden. De spitters zagen hun inspanningen beloond met diverse vondsten uit vervlogen tijden, met een gouden munt uit de veertiende eeuw als absoluut pronkstuk.

De feestelijke ingebruikname is op vrijdag 30 november van 19.20 uur tot 20.30 uur.