Positie Wethouder Schreurs onhoudbaar

Positie Wethouder Schreurs onhoudbaar

Burgemeester Molkenboer: “Ik maak me hier zorgen om…

Wethouder Schreurs (VVD) werkt zich steeds dieper in de nesten. Op zowel sociaal als bestuurlijk gebied. Door zijn handelen in de afgelopen maanden lijkt de positie van de wethouder onhoudbaar.

Ongepast gedrag

Zo gaf Schreurs op ongepaste wijze reactie aan inwoners op een discussie avond in Harmelen. Konden collega’s ternauwernood voorkomen dat Schreurs op een kerstbijeenkomst van de gemeente zwaar beschonken in een auto stapte en plaatste en stuurde hij op social media ongepaste berichten aan Woerdense vrouwen. Daarnaast lukt het de wethouder niet om los te komen van verhalen rondom veelvuldig alcoholgebruik.

De wethouder heeft zich ziek gemeld. Volgens de gemeente door de spanning. Zijn eigen fractie geeft aan dat hij koorts heeft.

Bestuurlijke onrust

Ook in de politieke portefeuille van de wethouder is het onrustig. Zo kwam de wethouder in botsing met de raad rondom de renovatie van het stadhuis, krijgt Woerden door een fout een geluidswal langs de A12, is er discussie rondom de invulling van de Wasserij op het Defensie-eiland, werd er onvoldoende controle uitgevoerd op de inkoop van de ICT afdeling en speelde het vertrek van Wethouder Duindam zich binnen zijn portefeuille af. En vandaag was er kritiek over het te vroeg sluiten van een convenant voor de realisatie van woningen.

De Woerdense politiek reageert alleen in de wandelgangen. Ze wensen niet openlijk te reageren in het belang van het bijeenhouden van de coalitie. Uit telefoongesprekken valt op te maken dat de fractievoorzitters niet formeel geïnformeerd zijn, ondanks dat de wethouder eerder door de burgemeester op zijn gedrag is aangesproken en er maatregelen zijn genomen.

Gewaarschuwd

Schreurs was al eerder lange tijd afwezig. Toen kreeg de wethouder een training omgaan met spanning en alcohol. Mocht de wethouder in de avonduren niet actief zijn op social media en e-mailen van de burgemeester. Daarnaast kreeg de wethouder het advies niet meer in het openbaar te drinken. Deze waarschuwing lijkt geen verandering tot gevolg gehad te hebben.

Burgemeester maakt zich zorgen

Wethouder Schreurs die zich enkele dagen na het reces al weer ziek meldde, zou volgens burgemeester Molkenboer de werkdruk niet aankunnen.

Martin Schreurs heeft het fysiek zwaar en lijkt maar niet te herstellen. Hij kampt met gezondheidsproblemen, voortkomend uit de werkdruk. Zelfs de zomer bracht geen rust. Ik maak me hier zorgen om en daar hebben we met elkaar aandacht voor.“

VVD; “Niets aan de hand”

VVD fractievoorzitter Stefan van Hameren lijkt niet zwaar aan de situatie te tillen. Na en opsomming van de feiten geeft hij als reactie;

“Ik heb geen reden om aan te nemen dat er iets aan de hand is. Geen behoefte om in te gaan op medische gegevens. De politieke discussies van afgelopen tijd hebben geleid tot het feit dat Martin Schreurs nog steeds wethouder is. En die zaak zie ik niet veranderen.”