Victor Molkenboer wil burgemeester blijven van Woerden

Victor Molkenboer wil burgemeester blijven van Woerden

Burgemeester Victor Molkenboer heeft de commissaris van de Koning laten weten dat hij graag burgemeester van Woerden wil blijven. Molkenboer is sinds 28 februari 2013 burgemeester van de gemeente Woerden.

De huidige termijn van Molkenboer loopt af eind februari 2019. Hij is dan 61 jaar. Met een herbenoeming van 6 jaar zou dat betekenen dat Molkenboer burgemeester van Woerden is tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Molkenboer gaf eerder in ‘De 15 van’ met Chris Segers aan liever nog enkele jaren burgemeester van Woerden te zijn, dan te solliciteren in een andere of grote gemeente.

Hoe ziet het traject eruit

De gemeenteraad gaat nu een vertrouwenscommissie opstellen . Zij zullen met Molkenboer in gesprek gaan. Hieruit wordt een verslag opgemaakt en dat wordt met de gemeenteraad en burgemeester besproken.

Als de gemeenteraad voor een herbenoeming is, dan kan er een aanbeveling worden gestuurd naar de commissaris van de Koning. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist hierover en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

Als ook hij akkoord geeft dan kan Victor Molkenboer worden herbenoemd als burgemeester van Woerden voor een termijn van 6 jaar.