Voedselbank opent op nieuwe locatie

Voedselbank opent op nieuwe locatie

Woensdagmiddag heeft burgemeester Molkenboer samen met voorzitter Dick van der Snoek de nieuwe locatie van de voedselbank aan de Barwoutswaarder feestelijk geopend.

Stijging aantal klanten

In 2018 is het aantal klanten van de Voedselbank Woerden met ongeveer 50% toegenomen. Een deel van de sterkere stijging in Woerden is toe te schrijven aan de lagere uitstroom in 2018, een gevolg van de toename van het aantal schuldhulp-trajecten. Andere factoren zijn het wegvallen van
inkomen, waarbij niet direct een (bijstand)uitkering wordt ontvangen en de zogenaamde ‘armoedeval’.

De armoedeval treedt op als iemand met een uitkering er in inkomen op achteruit gaat na het vinden van een betaalde baan: de oorspronkelijke stijging van het inkomen wordt tenietgedaan omdat het recht op diverse uitkeringen en regelingen wegvalt.

Supermarktmodel

De Voedselbank Woerden is één van de eerste Voedselbanken in de regio die het supermarktmodel is gaan gebruiken. In het recente verleden kreeg iedere klant een voedselpakket met dezelfde inhoud. Bij de nieuwe aanpak kunnen klanten, begeleid door een vrijwilliger, zelf voedsel uitzoeken.
Voedsel wat beter past bij hun eigen situatie. Op deze manier worden onze klanten beter geholpen èn dringen we de verspilling van voedsel verder terug.

Dick van der Snoek stopt

Na ruim 7 jaar heeft Dick van der Snoek besloten om, direct na de officiële opening, te stoppen als voorzitter. Het bestuur bestaat daarna uit Lineke Brillemans (secretaris), Ben Gussinklo (algemeen bestuurslid) en Henk Woertman (penningmeester en waarnemend voorzitter). De zoektocht naar
een nieuwe voorzitter is inmiddels gestart.

Foto’s: Alex de Kuijper