Ambtenaar geschorst in onderzoek naar handelen wethouder

Ambtenaar geschorst in onderzoek naar handelen wethouder

Door politieonderzoek en een integriteitsonderzoek in de ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden is een ambtenaar (voorlopig) geschorst.

Aanleiding voor het integriteitsonderzoek ligt in het politieonderzoek dat vorig jaar gestart is, nadat oud-wethouder Duindam aangifte deed. In dit onderzoek wordt een relatie gelegd met de ambtelijke organisatie, die werkt voor Woerden en Oudewater. Het onderzoek zou zich toespitsen op de ICT afdeling van de gemeente. Daarbij heeft gemeente besloten één ambtenaar (voorlopig) te schorsen.

In december 2015 deed voormalig wethouder Duindam bij de politie aangifte van smaad. Een anonieme bron plaatste belastende informatie over de wethouder online. Uit onderzoek zou, volgens bronnen, blijken dat de informatie die tot het aftreden van Duindam heeft geleid, anoniem door een medewerker van de gemeente online is geplaatst. De gemeente wil dit specifieke feit echter nog niet bevestigen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.  De resultaten van het onderzoek worden over 4 weken verwacht. Dan kunnen er definitieve conclusies getrokken worden en zal ook blijken of er voor oud-wethouder Duindam inderdaad belangenverstrengelingen zijn geweest.