Molkenboer; Koeiemart niet door gemeente organiseren

Molkenboer; Koeiemart niet door gemeente organiseren

Volgens Victor Molkenboer is het niet verstandig als de Koeiemart in 2018 door de gemeente Woerden wordt georganiseerd. Dit stelde de burgemeester op persoonlijke titel, vooruitlopend op de resultaten van een externe evaluatie van de Koeiemart.

“Na het evenement was er veel kritiek. Er waren zoveel vragen uit de samenleving, dat we besloten een objectieve externe evaluatie in te stellen. Als je in dit soort situaties terecht komt dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Als er dan zoveel mis lijkt te gaan kun je het in de toekomst beter overlaten aan een andere organisatie.”, aldus burgemeester Molkenboer tegenover de pers.

Onderzoek

De organisatie en veiligheid van de Koeiemart waren dit jaar niet op orde en er zou sprake zijn van belangenverstrengeling bij een ingehuurde projectleider. Een onderzoek van 20.000 euro, gehouden door de IJsselsteinse Oud-wethouder Vincent van den Berg moet helderheid verschaffen. Daarnaast richt het onderzoek zich op de vraag hoe de Koeiemart in de toekomst duurzamer georganiseerd kan worden.

Deelvragen van de evaluatie gaan over de projectorganisatie, projectleiders, belangenverstrengeling en samenwerking met externe partijen zoals kermisexploitanten, marktkooplui, horeca en winkeliers. Rond de kerst moet de externe evaluatie zijn afgerond.

VRU: “organisatie handelde niet naar voorwaarden vergunning.” 

Volgens deskundigen leidde het optreden van de organiserende gemeente tot gevaarlijke situaties.

“De organisatie van de Koeiemart heeft niet gehandeld naar de voorwaarden die bij de vergunning zitten. Ze hadden meer verantwoordelijkheid moeten nemen en op enkele punten acties kunnen ondernemen”, aldus voorlichter Bijsterbosch van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) tegenover Woerden.TV.

 

Foto uit veiligheidsrapport VRU | De verkoop kraam van de Churros paste niet op de Kermis en verhuisde naar het Kerkplein. Dinsdag werd het blokkeren van de doorgang geconstateerd. Woensdag stond de wagen er nog en was de situatie erger door andere kramen. De bak kraam van de Churros stond tegen de kerk en vormde volgens de VRU een risico voor de Petrus Kerk.

In het toezichtrapport van de VRU staat dat er een uitbreiding risico van brand was naar gebouwen en attracties. Dat de brandweer beperkte toegang had tot centrum en kermis door verkeersdrukte en de indeling van de markt en kermis. Door de ernst van de situatie ondernam de VRU op eigen initiatief maatregelen.

“Er werd bij dienst hebbende collega’s melding gemaakt van de risico’s. Afgesproken werd een brandweerwagen extra op de eerste melding te laten rijden en gelijk bij de eerste melding een officier van dienst naar de locatie te sturen. Omdat er risico’s waren en het centrum slecht bereikbaar was wilde we geen tijd verliezen”, aldus Bijsterbosch.

Volgens de VRU is het college van burgemeester en wethouder verantwoordelijk voor de opvolging van de aanbevelingen van de toezichthouder. Opvallend is dat de punten volgens de aanwezige wethouder Stolk niet besproken zijn in een eerste overleg op woensdag ochtend en dat burgemeester Molkenboer dit jaar niet bij dit veiligheidsoverleg aanwezig was. Hij was op dat moment druk met het bezoek van de commissaris van de Koning. Enkele punten zouden wel rond 12.00uur zijn besproken, maar toen liepen er tussen de 20.000 en 35.000 personen op het evenement, waardoor het doorvoeren van aanpassingen ook risico’s met zich mee zou brengen.

Oorzaak en verantwoordeijke

Eindverantwoordelijk voor de Koeiemart is wethouder Margot Stolk, eindverantwoordelijke voor veiligheid is burgemeester Molkenboer.  Hoe de situatie heeft kunnen ontstaan en of de gemeente de juiste overwegingen heeft gemaakt moet uit het externe onderzoek duidelijk worden. Duidelijk is wel dat de slechte organisatie en indeling van de markt ten grondslag ligt aan de veiligheidsproblemen. Zo stonden er tegen de afspraken in wagens achter marktkramen, waardoor straten te smal werden voor hulpdiensten en publieksstromen en zorgde een te drukke kermis voor te smalle gangpaden en meer kramen in het centrum.

 

 

Foto veiligheidsrapport VRU | Er waren te veel attracties op de kermis. Voor de veiligheid dient de ruimte tussen elke attractie 5 meter te zijn. soms was deze minder dan 1,5 meter.