Reinaldaweg krijgt extra rotonde

Reinaldaweg krijgt extra rotonde

De M.A. Reinaldaweg (N204) tussen Montfoort en Woerden wordt fors opgeknapt en krijgt een extra rotonde in Linschoten.

Dit gedeelte van de N204 is een knelpunt voor de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om de route tussen Montfoort en Utrecht via de N204 en de A12 aantrekkelijker te maken, wil de provincie de capaciteit op dit gedeelte van de N204 en op de kruispunten verhogen. Verder zijn er plannen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op het betreffende wegvak te verbeteren.

Maatregelen

De grootste maatregel die wordt genomen is de aanleg van een rotonde bij de aansluiting met de G. van de Valk Boumanstraat in Linschoten. Daarnaast worden bruggen en duikers hersteld, komt er een nieuwe asfaltlaag op de weg en worden fietspaden verbreed.

Planning

De Provincie is vandaag begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de plek waar de nieuwe rotonde komt. Er wordt grond aangebracht om de bodem sterk genoeg te maken en er worden bomen gekapt op de parkeerplaats; in juli starten de werkzaamheden aan de weg.

Van 14 juli tot en met 31 augustus gaat de weg dicht.

Foto: Google Maps