Afsluiting ‘s-Gravensloot tijdens spitsuren

Afsluiting ‘s-Gravensloot tijdens spitsuren

De voorgenomen afsluiting van ‘s-Gravensloot tijdens de spitsuren is definitief en zal ingaan op maandag 6 maart. Vanaf dan is de weg op werkdagen van 06.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zal gebeuren door middel van een beweegbare paal net ten oosten van het kruispunt met de Nieuwendijk. De afsluiting moet de veiligheid op de smalle weg verbeteren. Buiten de spits en in het weekend blijft ‘s-Gravensloot voor al het verkeer toegankelijk. De afsluiting kan van start nu de bezwaarprocedure is afgerond en het besluit onherroepelijk is. Op maandag 30 en dinsdag 31 januari moet het verkeer rekening houden met hinder vanwege voorbereidende werkzaamheden.

’s-Gravensloot afgesloten voor doorgaand autoverkeer

Maandag 30 januari wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de afsluiting en wordt de beweegbare paal geplaatst. ‘s-Gravensloot is dan de hele dag afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De aanliggende woningen en bedrijven blijven wel bereikbaar. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de weg, voor auto’s geldt een omleiding. Op dinsdag 31 januari is geen volledige afsluiting van de weg noodzakelijk, maar kan het verkeer nog wel hinder ondervinden.

Testen

Nadat de palen eind januari zijn geplaatst, moet er eerst nog een aantal testen worden uitgevoerd, zoals de werking van de transponders, het systeem voor de hulpdiensten en de tijdklok. Daarnaast moet de bebording worden aangepast. Dit alles neemt enkele weken in beslag. Pas daarna kan de afsluiting daadwerkelijk ingaan.

Voorstel bewoners

De bewoners van ’s-Gravensloot hebben vorig voorjaar een compromis bereikt over het gedeeltelijk afsluiten van de weg voor gemotoriseerd verkeer tijdens de spitsuren. Dit omdat er te hard wordt gereden en de venstertijden van afsluiting niet worden gerespecteerd. Hierdoor ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de vele fietsers en wandelaars die de weg gebruiken. Het Woerdense college heeft zich achter het voorstel van de bewoners geschaard en het besluit genomen tot afsluiting van ’s-Gravensloot. Bewoners en bedrijven die aan ’s-Gravensloot gevestigd zijn, komen in aanmerking voor een ontheffing.