Koninklijke Onderscheiding voor David Verweij

Koninklijke Onderscheiding voor David Verweij

David Verweij heeft donderdagavond tijdens het OKW café in Kasteel Woerden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Molkenboer. Tijdens het OKW Café werd ook stilgestaan bij het afscheid van David Verweij als voorzitter en penningmeester Heidi van Woudenberg.

Onderscheiding

David Verweij kreeg zijn onderscheiding voor zijn inzet in Woerden en omgeving. Zo was hij van 1990 tot 1999 bestuurslid en voorzitter van de Protestants Christelijke Basisschool ‘De Brug’ in Nieuwerbrug. Van 2002 tot 2005 was hij voorzitter van de werkgroep Innovatic Nieuwerbrug. Hij verzorgde o.a. het tweemaandelijkse overleg met de wijkambtenaar en was contactpersoon voor inwoners, verenigingen en bedrijven. Verder organiseerde hij dorpsbijeenkomsten en was hij initiatiefnemer en medeopsteller van het Leefbaarheidsplan Nieuwerbrug.

Van 2007 tot 2012 was hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Maatschappelijke Beursvloer. Van 2008 tot 2012 was hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Nieuwerbrug.

Momenteel is hij actief binnen de OKW, POVW en PBUW.

OKW

Sinds 2013 is hij bestuurslid van de OKW. In 2015 werd hij hier voorzitter. Hij is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging en overleggen alsmede de pr. Verder is hij medeorganisator van de jaarlijkse ondernemersverkiezing. Ook zette hij zich in voor de herstructurering, het opleiden van technisch personeel en het verbeteren van de bereikbaarheid van Woerden.

Donderdagavond nam hij afscheid als voorzitter.

Foto’s: Alex de Kuijper