Maatregelen om veiligheid fietspad Defensie-eiland te verbeteren

Maatregelen om veiligheid fietspad Defensie-eiland te verbeteren

De gemeente Woerden gaat maatregelen nemen om de veiligheid op het fietspad over het Defensie-eiland te verbeteren.

De huidige fietsroute zorgt volgens de gemeente voor de nodige hoofdbrekens. Het fietspad loopt dwars over een bouwterrein, wat zowel voor de fietsers als voor de bouwers momenteel veel hinder oplevert en leidt tot zorgen over de veiligheid. Door de huidige werkzaamheden is het fietspad versmald en de situatie onoverzichtelijk geworden.

“Borden die aangeven dat fietsers moeten afstappen, hebben weinig effect. De komende periode worden er extra maatregelen getroffen om de fietser nog meer te attenderen op de situatie. Daarover lopen momenteel gesprekken tussen de gemeente, de ontwikkelaar en de nutsbedrijven die aan het werk zijn”, aldus de gemeente.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal in februari/maart de definitieve bestrating worden aangelegd op dit deel van het Defensie-eiland en zal ook dit deel van het fietspad definitief worden ingericht.

Foto: Google Streetview